مشخصات رام:
Android 6.0.1 for Sony XPERIA Z5 E6653
File name: E6653_32.2.A.0.305_RU.ftf
File size: 2.47 GB

  • منبع: تعمیرات همراه
  • http://www.tamirathamrah.ir